Dr. Tatár László Law Firm

Dr. Tatár László attorney at law, expert lawyer of European Law

Publications

Publications of Dr. Tatár László:

  1. Die Anwendung der Bayes-Analyse im Strafprozess, in: Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. évfordulójára, szerk: Fenyvesi Csaba, Herke Csongor, PTE ÁJK, Pécs 2003. 251-258. old.
  2. Bayes' Theorem As A Method Of Interpreting Criminal Evidence [Előadás a “European Perspectives in Forensic Sciences” című konferencián (Kolozsvár, 2004. 05. 04-08.)] (megjelenés alatt a konferenciáról szóló tanulmánykötetben)
  3. Die Kollision der Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofes und der Unabhängigkeit der Gerichte der Mitgliedsstaaten im Spiegel des ungarischen Strafverfahrens, in: Közjogi intézmények a XXI. században – a bűnügyi tudományok alszekció előadásainak szerkesztett változata, szerk: Herke Csongor, PTE ÁJK, Pécs 2004., 141-148. old.
  4. Bizonyítékértékelési tilalmak a német bíróságok gyakorlatában, in: Emlékkönyv Ferencz Zoltán egyetemi adjunktus halálának 20. évfordulójára, szerk: Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor, PTE ÁJK, Pécs 2004. 257-273. o
  5. Az előzetes határozathozatal és a tagállami bíróságok függetlenségének ütközése [pályamunka a Külügyminisztérium és az Európai Unió Kommunikációs Közalapítvány által szervezett versenyre, eredmény: 1. helyezés PhD-hallgató kategóriában (2004. április)]
  6. Profilalkotás a bűnüldözésben, in: Emlékkönyv Irk Albert egyetemi tanár születésének 120. évfordulójára, szerk: Korinek László, Kőhalmi László, Herke Csongor, PTE ÁJK, Pécs 2004. 177-181. o
  7. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás előtt elkövetett csempészet büntetőjogi megítélése a csatlakozás után, in: Pécsi Határőr Tudományos Közlemények III. – Tanulmányok a „Magyar Határellenőrzés – európai biztonság” című tudományos konferenciáról, szerk: Hautzinger Zoltán, Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, Pécs 2004, 227-230. o.
  8. Legal Nature of Smuggling in Hungary After Joining the European Union [előadás az International Interdepartmental Criminal Law Worksop – Organized Crime című konferencián, Újvidék (Novi Sad) 2004. 09. 08-09.] in: Organized Crime Universal Characteristics and Regional and National Specifities, University of Novi Sad Faculty of Law, Újvidék 2005, 267-270. o.