Dr. Tatár László Law Firm

Dr. Tatár László odvjetnik, pravnik europskog prava

O nama

Naša kancelarija Vam pruža celokupnu uslugu na sve oblasti prava na mađarskom, njemačkom i engleskom jeziku.


U mogućnosti smo, da sa našim klijentima kontakt održavamo na francuskom, hrvatskom, talijanskom, ruskom, srpskom i turskom jeziku, ako je potrebno (neophodno) i na drugim jezicima u saradnji sa tumačima i prevodiocoma.


Uslugu na engleskom i njemačkom jeziku pružaju odvjetnici naše kancelarije. možete biti sigurni, da vrijedan deo rada profesionalci (odvjetnici) rade, i na ovaj način možemo pružati svojim klijentima- po našem najboljem umijeću- najviši nivo. Na ovaj način želimo održati Vaše povjerenje.


U mnogim predmetima  postupak pred sudom iz inozemstva možemo takođe održati. Na primer ako jedan od klijenta je građanin inozemstva i na primer sa njim moramo održati kontakt, zaključiti ugovor, ili ako se šteta dogodila u inozemstvu.


Otkad se Mađarska pridružila Europskoj Uniji, od tada uvažamo, upotrijebljavamo i poštujemo ne samo nacionalno pravo već i pravo zajednice.


Pred Najviši Europski sud pravde u Luxembourgu, Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu i pred Mađarskog Ustavnog Suda obavljamo predstavništvo.