Dr. Tatár László Law Firm

Dr. Tatár László odvjetnik, pravnik europskog prava

Sudovi

Sudski sistem u Republici Madjarskoj


Sudski sistem u Mađarskoj Republici funkcioniše prema uređenju redovnih sudova, i sadrži 4 stepena:

  • Vrhovni Sud Republike Mađarske
  • Apelacioni sudovi opšte nadležnosti (treći stepen)
  • Viši Sudovi (Okružni sud)
  • Općinski Sudovi Republike Mađarske

Temeljni zakoni sudskih procesa su građanski i krivični procesualni pravilnik (propis).


Ustavni Sud Republike Mađarske


Ustavni Sud nema nadležnosti u sukobima građana. Ustavni sud ocjenjuje ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost propisa i drugih opštih akata.
Ustavni sud Mađarske je sud koji odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata republičkih organa sa Ustavom i drugim zakonima. 

 


Najviši Europski sud pravde u Luxembourgu


Sastavljen je od jednog suca iz svake države EU, uz pomoć osam glavnih odvjetnika. Sud europskih zajednica jedina je institucija koja na zahtjev nacionalnih sudova može dati presudu na tumačenje ugovora te na vrijednost i tumačenje zakona EU. Kada se pitanje takve vrste pojavi na sudu u jednoj od država članica, sud može - ponekad i mora - tražiti presudu od Suda Europskih zajednica.


Ovakav sastav osigurava da se zakonodavstvo EU tumači i primjenjuje na isti način u cijeloj Europskoj uniji.


Sud tumači odredbe osnivačkih ugovora i rješava sporove po tužbama država članica i građana čija su prava povrijeđena nekom od odluka tijela Unije.


Sud treba osigurati provođenje zakona EU te ispravno tumačenje i primjenu ugovora.

 

Europski suda za ljudska prava

Sjedište Suda nalazi se u Strasbourgu u Francuskoj. Sud je sudska institucija Vijeća Europe, osnovana 1959. godine, za zaštitu prava i sloboda koje se jamče Europskom konvencijom o ljudskim pravima (1950).

Sud je postao stalna institucija zaštite ljudskih prava u Europi 1. studenog 1998. godine, kada je stupio na snagu Protokol 11. Europske konvencije o ljudskim pravima.

Pitanje reforme sudskog sustava otvoreno je 2000. godine, pa je Protokol 14. predložen kao mehanizam rasterećenja Suda i unapređenja njegove efikasnosti. Protokol predviđa prijenos nadležnosti s vijeća na suce pojedince, smanjenje broja članova vijeća, pooštravanje uvjeta za pokretanja međunarodnih sporova.