Dr. Tatár László Ügyvédi Iroda

Dr. Tatár László ügyvéd, európajogi szakjogász

Bemutatkozunk

Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást kínál ügyfeleinek minden jogi területen magyar, német és angol nyelven.

Ügyfeleink részére a tanácsadást, kapcsolattartást, levelezést irodánk jogászai, illetve irodánkkal hosszú távon együttműködő tolmácsok bevonásával francia, horvát, olasz, orosz, szerb és török nyelven is biztosítani tudjuk. Igény esetén rövid időn belül további nyelveken is tudunk tolmácsról, illetve fordítóról gondoskodni.

Az irodánk által szerkesztett okiratokat az ügyfél igényeinek megfelelően a magyar nyelv mellett, illetve helyett németül és angolul is elkészítjük. Ennek során fordítókat nem vonunk be, a fordítást, illetve az idegen nyelven történő okiratszerkesztést irodánk jogászai készítik. Ezt két szempontból is fontosnak tartjuk, egyrészt az ügyfél így kaphatja a legszínvonalasabb szolgáltatást, hiszen az idegen nyelvű okirat így nem szenvedhet olyan hibában, mely a fordító jogi végzettségének hiányából, illetve ügyismeretének hiányából adódik. Másrészről pedig az ügyre vonatkozó bizalmas információk nem kerülnek ki irodánkból, ez pedig az egyetlen biztos módja a titoktartásnak.

Sok esetben az ügyintézést is idegen nyelven folytatjuk. Erre azokban az esetekben kerül sor, amikor az általunk ellátott jogi képviselet során az ügyben ún. "külföldi elem" szerepel. Ennek egyik esete az, ha az ügyben érintett egyik fél külföldi állampolgár, és vele kell levelezni, egyeztetést folytatni. Gyakran előfordul azonban olyan is, hogy a külföldi elem (pl. szerződéskötés, vagy károkozás helye külföldön van, az egyik fél külföldi állampolgár stb.) folytán felmerül annak lehetősége, illetve szükségessége, hogy az adott ügyben külföldi jog kerüljön alkalmazásra, illetve az eljárást külföldi hatóság előtt kell megindítani (ez az érintett államok kollíziós jogszabályai alapján dől el). Ilyen esetekben külföldi hatóságokhoz intézett beadványok elkészítését is vállaljuk, amennyiben az érintett külföldi állam eljárásjogi szabályai nem teszik kötelezővé az adott ország ügyvédei által ellátandó jogi képviseletet. Ilyen esetekben is tudunk azonban tanácsadással szolgálni ügyfeleinknek.

Rendkívül fontos, hogy Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta Magyarországon is alkalmazandó, és a magyar belső joggal szemben alkalmazási elsőbbséget élvező közösségi jog jogszabályainak, illetve az Európai Közösségek Bírósága által a közösségi jog értelmezése kapcsán hozott és a magyar bíróságokra nézve kötelező erejű döntéseinek túlnyomó része jelenleg csak idegen nyelven (az Unió korábbi hivatalos nyelvein) érhető el. Tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a közösségi jog előírásaira.

Jogi képviseletet olyan esetben is vállalunk, amennyiben a magyar bíróságok előtt folyamatban lévő ügyben válik szükségessé az Európai Közösségek Bírósága (Luxembourg) előtti előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezése az európai uniós jog értelmezése tárgyában. Vállaljuk továbbá az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourg) és a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához beadványok elkészítését és az eljárásbeli képviseletet.

Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy munkatársaink a gyakorlati munkát rendkívül magas elméleti felkészültséggel végezzék, ezért a tudományos munkára és az önképzésre kiemelt figyelmet fordítunk.